ProBono prywatny Gabinet Terapii Pedagogicznej i Mediacji logo4Rodzinnej świadczy kompleksowe usługi w zakresie:

  • diagnozy i terapii pedagogicznej

Wykonujemy diagnozę funkcji podstawowych Metodą Warnkego, diagnozę Ryzyka Dysleksji, diagnozę Gotowości Szkolnej.

Terapia pedagogiczna prowadzona jest w formie indywidualnych zajęć  dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, młodzieży szkolnej a także osób dorosłych ze specyficznymi trudnościami w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia oraz z zaburzeniami percepcji słuchowej i wzrokowej, koncentracji uwagi i  pamięci, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Prowadzimy zajęcia terapeutyczne dla pacjentów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią, wadami słuchu i opóżnionym rozwojem mowy, zaburzeniami koncentracji uwagi i pamięci.

Podczas zajęć terapeutycznych stosowane są:

  • Metoda Dobrego Startu
  • Metoda Warnkego 

a także:

  • Kinezjologia Edukacyjna
  • ćwiczenia usprawniające funkcje słuchowe i wzrokowe oraz funkcje ruchowe
  • ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania, pisania, mówienia  i liczenia
  • ćwiczenia wspomagające koncentrację uwagi i pamięć
  • konsultacje dla rodziców doświadczających problemów wychowawczych
  • nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkól podstawowych i gimnazjalnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z dysleksją rozwojową, zaburzeniami słuchu, koncentracji uwagi, pamięci)
  • mediacji w sprawach rodzinnych
  • mediacji w sprawach rozwodowych i o separację
  • mediacji w sprawach nieletnich

Nazywam się Joanna Glanc i jestem właścicielką ProBono Gabinetu Terapii Pedagogicznej i Mediacji Rodzinnej. Posiadam wykształcenie wyższe – jestem pedagogiem specjalnym oraz anglistką z piętnastoletnim stażem nauczycielskim. Jestem certyfikowaną terapeutką Metody Dobrego Startu i Metody Warnkego. Posiadam uprawnienia do prowadzenia diagnozy funkcji podstawowych  Metodą Warnkego.

Od 2006r. jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Jestem również profesjonalnym mediatorem rodzinnym. Ukończyłam szkolenia w zakresie podstawowym oraz zaawansowanym i doskonalącym. Jestem uprawniona do przeprowadzania sądowych postępowań mediacyjnych w sprawach nieletnich – nr Adm. 0134-18/09 w wykazie instytucji i osób w Sądzie Okręgowym w Warszawie, Al. Solidarności 127.

Jestem także członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.